Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine (ajutised komisjonid)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2429
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2429-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, § 70 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning seoses ajutiste komisjonide eesmärgiliste ülesannete täitmisega ning Tallinna õigusaktide korrastamise eesmärgil:

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1.1 27. aprilli 2005 korraldus nr 797-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

1.2 02. veebruari 2005 korraldus nr 186-k “Ajutise komisjoni moodustamine“;

1.3 18. veebruari 2004 korraldus nr 331-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale“;

1.4 24. septembri 2003 korraldus nr 2143-k “Ajutise komisjoni moodustamine“;

1.5 14. novembri 2001 korraldus nr 4864-k “Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna ühistranspordi strateegia ja investeerimisprogrammi väljatöötamiseks)“.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär