Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6.raamprogrammi CIVITAS II programmi projekti SMILE juhtimise kordineerimiseks poliitiline nõuandev grupp ja juhtkomitee)
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2428
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 942

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2428-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusega nr 982-k:

 

 

1. Kinnitada Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS II programmi projekti SMILE juhtimise koordineerimiseks poliitiline nõuandev   grupp järgmises  koosseisus:

 

Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

Olga Sõtnik                  Talllinna abilinnapea;

Aivo Toomistu  Tallinna Linnavolikogu Kantselei keskfraktsiooni nõunik-abi.

 

2. Kinnitada SMILE projekti juhtimise koordineerimiseks moodustatud juhtkomitee koosseisus:

 

esimees:                        Eno Saar                      Tallinna Transpordiameti juhataja;

liikmed:             Tiit Siimon                    Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

                                    Udo Ots                       Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakonna                                                                          juhataja;

                                    Mart Moosus               Tallinna Transpordiameti peaökonomist;

                                    Mati Songisepp            Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;

                                    Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

                                    Kalle Maandi                Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute                                                                                  teenistuse linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna                                                                  peaspetsialist;

                                    Hugo Linholm               Tallinna Autobussikoondise Aktsiseltsi juhatuse liige;

                                    Leonid Mihhailov          Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi

                                                                         arendusdirektor;

                                    Rein Vinni                     Aktsiaseltsi MRP Linna Liinid juhatuse liige;

                                    Tiit Metsvahi                 Tallinna Tehnikaülikooli lektor;

                                    Jaak Vihmand               Tallinna Linnavolikogu liige.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korralduse nr 982-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ punktiga 1 kinnitatud nõuandva grupi ja punktiga 2 kinnitatud juhtkomitee koosseis.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär