Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
14.12.2005-14.02.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni kosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2427
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - 14.02.2007

KEHTETU:

Tlv k 14.02.2007 nr 269

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2427-k

 

 

Liikluse ja parkimise arengustrateegiate  väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 06. aprilli 2005 korraldusega nr 630-k moodustatud liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Toivo Promm, Aivar Reivik ja Aivar Toompere;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Jaanus Mutli;

1.3 kinnitada komisjoni uuteks liikmeteks abilinnapea Olga Sõtnik ja abilinnapea Kalev Kallo;

1.4 kutsuda komisjoni töös osalema Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar Villu Vane.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Jaanus Mutlile, Olga Sõtnikule, Kalev Kallole, Toivo Prommile, Aivar Reivikule, Aivar Toomperele ja Villu Vanele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär