Liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni kosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2427
Kehtetuks tunnistamine 14.02.2007
Redaktsiooni kehtivus 14.12.2005 - 14.02.2007

KEHTETU:

Tlv k 14.02.2007 nr 269

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2427-k

 

 

Liikluse ja parkimise arengustrateegiate  väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 06. aprilli 2005 korraldusega nr 630-k moodustatud liikluse ja parkimise arengustrateegiate väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Toivo Promm, Aivar Reivik ja Aivar Toompere;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Jaanus Mutli;

1.3 kinnitada komisjoni uuteks liikmeteks abilinnapea Olga Sõtnik ja abilinnapea Kalev Kallo;

1.4 kutsuda komisjoni töös osalema Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar Villu Vane.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Jaanus Mutlile, Olga Sõtnikule, Kalev Kallole, Toivo Prommile, Aivar Reivikule, Aivar Toomperele ja Villu Vanele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär