Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2426.
Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele)koosseisu muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ajutise komisjoni moodustamine (töötada välja tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele) Tlv k 1404 11.07.2005