Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2426.
Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele)koosseisu muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine Tvk o 279 15.11.2005
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996