Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele)koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2426

Redaktsiooni kehtivus 14.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2426-k

 

 

Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele) koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1404-k moodustatud ajutise komisjoni, et töötada välja tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele, koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Toivo Promm;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toivo Prommile ja Jaanus Mutlile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär