Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 15.11.2005 nr 279
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 11.07.2005 nr 1404
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele)koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.12.2005 korraldus number 2426
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2005 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2005 nr 2426-k

 

 

Ajutise komisjoni (tasandusfondi asutamisdokumentide ning funktsioneerimise põhimõtete ja korra välja töötamise, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele) koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. juuli 2005 korraldusega nr 1404-k moodustatud ajutise komisjoni, et töötada välja tasandusfondi asutamisdokumendid ning funktsioneerimise põhimõtted ja kord, kompenseerimaks vee hinnatõus vähekindlustatud linlastele, koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Toivo Promm;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toivo Prommile ja Jaanus Mutlile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär