Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 114
Jõustumine:12.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2005 - ...

KEHTETU:

Tlv m 10.01.2007 nr 6 jõust. 15.01.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 114

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrusega nr 101 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse punkti 2.6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1.5 ja 3.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrusega nr 101 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Toivo Promm;

2) komisjoni aseesimeheks määratakse abilinnapea Jaanus Mutli.

§ 2.  Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär