Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 113
Jõustumine:12.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:11.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2005 - 14.11.2007

 Redaktsioonid

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    7. detsember 2005 nr 113

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 2.3 ja 2.5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1 ja 3 ning Tallinna linna valimiskomisjoni 07. novembri 2005 otsusega nr 58 “Tallinna Linnavolikogu liikmete registreerimine“.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Jaanus Mutli

Abilinnapea

Liikmed

Kaia Sarnet

Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja

 

Juri Poljakov

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Tiit Siimon

Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja

 

Aave Põdra

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

 

Aado Kuuse

Tallinna Transpordiameti  parkimiskorralduse osakonna juhataja

 

Mati Songisepp

Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2005 määruse nr 29 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine“ § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär