Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
09.05.2011-11.02.2013
 
14.12.2009-09.05.2011
 
22.12.2008-13.12.2009
 
15.11.2007-21.12.2008
 
12.12.2005-14.11.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 113
Jõustumine:12.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:11.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2011 - 11.02.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.02.2013 nr 8, jõustumine 11.02.2013

REDAKTSIOON:

Tlv m 04.05.2011 nr 76, jõustumine 09.05.2011
Tlv m 09.12.2009 nr 93 jõust. 14.12.2009
Tlv m 17.12.2008 nr 96 jõust. 22.12.2008
Tlv m 07.11.2007 nr 91 jõust. 15.11.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 113

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 2.3 ja 2.5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine” punktidega 1 ja 3 ning Tallinna linna valimiskomisjoni 07. novembri 2005 otsusega nr 58 “Tallinna Linnavolikogu liikmete registreerimine”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Taavi Aas

Abilinnapea

(Tlv m 09.12.2009 nr 93 jõust. 14.12.2009)

Liikmed

Katrin Kendra

finantsdirektor

 

(Tlv m 09.12.2009 nr 93 jõust. 14.12.2009)

 

Juri Poljakov

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Tiit Siimon

Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

 

(Tlv m 07.11.2007 nr 91 jõust. 15.11.2007)

 

Jüri Lump

Tallinna Kesklinna vanema asetäitja

 

(Tlv m 09.12.2009 nr 93 jõust. 14.12.2009)

 

Talvo Rüütelmaa

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja

 

(Tlv m 04.05.2011 nr 76, jõustumine 09.05.2011)

 

Aado Kuuse

Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna peaspetsialist

 

(Tlv m 04.05.2011 nr 76, jõustumine 09.05.2011)

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2005 määruse nr 29 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine” § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär