Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 112 [RT IV, 08.08.2013, 28]
Jõustumine:12.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2005 - ... [RT IV, 08.08.2013, 28]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. detsember  2005 nr 112

 

 

 

Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkt 1, § 4 lõike 1 punkt 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punkt 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 1.5, 2.2.2 ja 3.5 alusel  ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2000  määruse nr 27 “Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ punktidega 2.2 ja 2.3.

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas Vismeistri asumis Saviliiva tee 8a, Vabaõhumuuseumi tee 95a ja 95b kinnistute detailplaneeringuga planeeritud  tänavatele  nimed vastavalt lisale järgmiselt:

1) Mirta tänav (tänava leviala pikenemine);

2) Lõimise tänav (tänava leviala paiknemine);

3) Veerise tänav (uus nimetatav tänav).

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Saviliiva, Mirta ja Lõimise tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Mirta ja Lõimise tänava leviala pikenduse ja Veerise tänava skeem