Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse ja komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 111
Jõustumine:12.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 111

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse ja komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõigete 1 - 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.1.

 

 


§ 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni põhimääruse alapunkti 2.2 ja lisada peale sõnu “Tallinna abilinnapea,“ sõnad “Tallinna Linnakantselei õigusnõunik,“.

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisus teha järgmine muudatus:

kinnitada komisjoni koosseisu  Priit Lello - Tallinna Linnakantselei õigusnõunik.

§ 3. Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär