Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 määrus number 116
Jõustumine:12.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2005 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     7. detsember 2005 nr 116

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2 ja Tallinna Linnavolikogu             15. novembri 2005 otsusega nr 274 “Tallinna linnapea valimine“ ja otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1 -3.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punkti 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.3 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelleks on linnapea.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määrust nr 3 “Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ muudetakse järgmiselt:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Diana Ingerainen, Rain Veetõusme ja Mart Puusepp;

2) komisjoni liikmeteks kinnitatakse abilinnapea Merike Martinson, Kaitseliidu Tallinna maleva pealik Kajari Klettenberg ja Tallinna Haridusameti Koolivälise töö osakonna vanemspetsialist Urmas Sadam;

3) komisjoni esimehe ametinimetust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“linnapea“;

4) komisjoni sekretäri ametimetust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik“.

§ 3.  Määrus jõustub 12. detsembril 2005.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär