Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (Tallinna trammiliini projekti juhtimise komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2375
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 940

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2375-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 ning Tallinna Linnavalitsuse 09. veebruari 2005 korraldusega nr 231-k:

 

 

1. Kinnitada Tallinna trammiliini projekti juhtimise ajutise komisjoni koosseis järgmiselt:

 

esimees:  Jaanus  Mutli  abilinnapea;

 

liikmed:  Kalev Kallo                abilinnapea;

               Olga Sõtnik               abilinnapea;

Katrin Kendra          Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse eelarve osakonna juhataja; Kaarel-Mati Halla           Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna 

                                 juhataja;

Eno Saar                   Tallinna Transpordiameti juhataja;

Tiit Siimon                 Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

   Ain Valdmann          Tallinna Kommunaalameti juhataja;

   Igor Volkov               Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekt;

   Ants Maaring           Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna peaspetsialist.

2. Kutsuda komisjoni töös osalema: 

Toivo Tootsen      Riigikogu liige,

Toomas Sepp       Tallinna Linnavolikogu liige;

Priit Vene       Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudtee-osakonna       veondus- ja liiklustalituse juhataja;

Peeter Tiks  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse peaspetsialist peaspetsialist;

Toomas Haidak Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühtekuuluvusfondi talituse  peaspetsialist.  

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1.1  27. aprilli 2005 korraldus nr 799-k “ Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

 

 

4.1.2  09. veebruari 2005 korralduse nr 231-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ punktiga 1 kinnitatud Lasnamäe trammiliini projekti juhtimise ajutise komisjoni koosseis ning korralduse punkt 2.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär