Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine, volituste andmine Eno Saarele ja raha eraldamine Tallinna Transpordiametile
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2372
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2372-k

 

 

Äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine, volituste andmine Eno Saarele ja raha eraldamine Tallinna Transpordiametile

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Kohaliku omavalitsuse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6  kinnitatud Tallinna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 4.1.1  ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ning arvestades Tallinna Linnavolikogu vajadust laiendada oma ametiruume:

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Osaühingu Meridiaane vahel sõlmitav äriruumi üürilepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Eno Saart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud äriruumi üürilepingule.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Transpordiametile 112 437 krooni äruumide asukohaga Tallinnas, Pikk tn 11/Lai tn 10 üüri ja  kõrvalkulude tasumiseks ning remonttööde teostamiseks 2005. aastal.

4. Kavandada punktis 1 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisest tulenev summa 250 540 krooni  Tallinna linna 2006. aasta eelarve menetlemise käigus Tallinna Transpordiameti  2006. aasta täiendavateks majandamiskuludeks.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Osaühingule Meridiaane.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär