Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (Ühtekuuluvusfondi projekti "Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas" elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2360
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2360-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50´lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 279 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k kinnitatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas ja Jüri Trumm;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik ja komisjoni liikmeks Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige Jaak Vihmand.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele, Jüri Trummile, Olga Sõtnikule ja Jaak Vihmandile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär