Tallinna Hiiu Põhikooli direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2322

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2322-k

 

 

Tallinna Hiiu Põhikooli direktori ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:      

 

 

1. Vabastada Ester Kaidro Tallinna Hiiu Põhikooli direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Ester Kaidrole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär