Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2315.
Haabersti Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996