Haabersti Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 07.12.2005 korraldus number 2315

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember 2005 nr 2315-k

 

 

Haabersti Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:    

 

 

1. Vabastada Svetlana Melehhova Haabersti Vene Gümnaasiumi direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Svetlana Melehhovale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär