Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu ja Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 70 ja 6. märtsi 2002 määruse nr 26 muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 määrus number 109
Jõustumine:05.12.2005
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2005 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     30. november 2005 nr 109

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu ja Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 70 ja 6. märtsi 2002 määruse nr 26 muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ lisa 1 punktide 1.2 ja 2.3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 274 “Tallinna linnapea valimine“ ja otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määruse nr 8 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine“ lisa “Tallinna kriisikomisjoni koosseis“ muudetakse järgmiselt:

1) Tallinna kriisikomisjoni koosseisust arvatakse välja Tõnis Palts, Diana Ingerainen, Aivar Reivik, Toivo Promm;

2) Tallinna kriisikomisjoni esimeheks nimetatakse Jüri Ratas;

3) Tallinna kriisikomisjoni aseesimeheks nimetatakse Olga Sõtnik;

4) Tallinna kriisikomisjoni liikmeteks nimetatakse abilinnapead Kalev Kallo, Merike Martinson; Jaanus Mutli;

5) Tallinna kriisikomisjoni sekretäri ametinimetust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 70 “Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“ lisa “Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseis“ muudetakse ja meeskonna juhi asetäitja ametinimetus sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ lisa punkti 2.3 muudetakse ja linnakantselei korrakaitsenõuniku ametinimetus sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik“.

§ 4.  Määrus jõustub 5. detsembril 2005.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär