Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005 määruse nr 84 "Tallinna linnaosade ajalehtedele esitatavad nõuded" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 määrus number 110
Jõustumine:05.12.2005
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   30. november 2005 nr 110

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005 määruse  nr 84 Tallinna linnaosade ajalehtedele esitatavad nõuded“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Tallinna põhimääruse  § 49 lõike 1 punkti 4 alusel.

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005 määrus nr 84 Tallinna linnaosade ajalehtedele esitatavad nõuded“.

§ 2.  Määrus jõustub 5. detsembril 2005

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär