Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinna Euregio üldkoosolekul osalemiseks ja juhatuses linna esindaja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2300
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2300-k

 

 

Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekul osalemiseks ja juhatuses linna esindaja muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 4, Tallinna põhimääruse § 78 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2003 otsuse nr 151 “Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3 alusel ja kooskõlas Tsiviilseadustiku üldosa seaduse    § 125 lg 2 punktiga 5, § 126 lõikega 1, § 127 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“ punktidega 1 ja 3 ning Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio põhikirja punktiga 6.2.4:

 

 

1. Volitada linnasekretär Toomas Seppa  7. märtsil 2006 toimuval Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Lõpetada Toivo Prommi volitused Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio juhatuses  linna esindajana.

3. Toomas Sepal esitada Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio 7. märtsil 2006 üldkoosolekul ettepanek määrata juhatuse liikmeks linna esindajana abilinnapea Jaanus Mutli.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toivo Prommile, Jaanus Mutlile ning Mittetulundusühingule Helsinki-Tallinn Euregio.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär