Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Ain Valdmannile (Tallinna linna ja Harjumaa Päästeteenistuse vahel sõlmitud halduslepingu täiendava kokkulepe projekt)
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2290
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30.  november 2005 nr  2290-k

 

 

Volituse andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 95 ja    § 96 lg 2, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja § 49 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 59 Tallinna linna 2005. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsusega nr 292 Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Harjumaa Päästeteenistuse vahel 27. detsembril 2004  sõlmitud halduslepingu täiendava kokkulepe projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu täiendavale kokkuleppele.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär