Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
30.11.2005-09.05.2007

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2289
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - 09.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 09.05.2007 nr 854

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2289-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusega nr 279 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“:

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseis järgmiselt:

esimees:            Olga Sõtnik                   abilinnapea;

aseesimees:       Jaanus Mutli                  abilinnapea;

liikmed: Eno Saar                       Tallinna Transpordiameti juhataja;

                        Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

                        Tõnu Tuppits                 Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

Vahur Keldrima            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;

                        Ain Saarna                    Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

                        Mati Songisepp  Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;

                        Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik;

                        Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja.

2. Kutsuda töögrupi töös osalema:

Villu Vane        Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna liiklustalituse ülemkomissar;

Olev Volas        Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna juhtivkonstaabel;

Raik Saart         Harjumaa Päästeteenistuse direktor;

 

Taavi Aasma      MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma juhatuse esimees.

 

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 31. augusti 2005 korraldus nr 1602-k  “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine“;

4.2 20. aprilli 2005 korraldus nr 716-k “Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär