Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2289.
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine Tvk o 279 15.11.2005
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996