Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2289.
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine Tlv k 1602 31.08.2005
2 Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine Tlv k 716 20.04.2005