Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitud arvete tasumise kokkuleppe täitmine
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2287
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2287-k

 

 

Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitud arvete tasumise kokkuleppe täitmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 , Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel 22. novembril 2001 sõlmitud arvete tasumise kokkuleppega:

 

 

1. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel täita Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel 22. novembril 2001 sõlmitud arvete tasumise kokkuleppest tulenevad kohustused alates 01. jaanuarist 2006.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 2002 korraldus nr 3230-k „AS Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitud arvete tasumise kokkuleppe täitmine“ 01. jaanuarist 2006.

3. Tallinna Linnakantselei teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Aktsiaselts SEB Ühisliisingule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär