Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (spordivaldkonna 2005. a tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2282
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - 21.12.2005

KEHTETU:

Tlv k 21.12.2005 nr 2532

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2282-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50' lg 6 alusel ja tulenevalt vajadusest tunnustada pealinna spordivaldkonna saavutusi ning 2005. aasta parimaid sportlasi ja võistkonda:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna spordivaldkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta parimate sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen               Haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda kureeriv abilinnapea

Liikmed:           Jaak Raie                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

                        Inna Bondarenko          Tallinna Spordi- ja Noorsooameti sporditöö juhtivspetsialist;

                        Tarmo Lausing  Tallinna Linnavolikogu liige;

                        Erki Nool                     Tallinna Linnavolikogu liige.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema järgmised spordiga seotud eksperdid:

Peeter Tishler               Mittetulundusühingu Tallinna Spordiliit esimees;

Martti Raju                   Mittetulundusühingu Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi

                                    divisjoni juht;

                        Marko Kaljuveer          Eesti Televisiooni Sporditoimetuse juht;

Margus Metstak           tegevsportlane.

                       

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 istungile.

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär