Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (noorsootöö valdkonna 2005. a tunnustust väärivate saavutuste väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2281
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2005 - 21.12.2005

KEHTETU:

Tlv k 21.12.2005 nr 2531

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2281-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning vajadusest tunnustada saavutusi Tallinna noorsootöö valdkonnas 2005. aastal :

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna noorsootöö valdkonna 2005. aasta tunnustust väärivate saavutuste väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees: Kaia Jäppinen                         Tallinna abilinnapea

Liikmed: Maria Beljatskaja                   Tallinna Linnavolikogu liige;

                Jaak Raie                             Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

                Ilona-Evelyn Rannala            Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist;

                Silver Pramann                     Tallinna Noorsootöö Keskuse direktor.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

                Ülly Enn                               Euroopa Noored Eesti büroo konsultant;

                Aleksandr Kulakov               Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja;

                Triin Tuulik                           MTÜ Tegusad Eesti Noored president;

                Keijo Soomelt                      G. Otsa Muusikakooli õpilane.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 istungile.

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär