Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2212.
Tallinna Kullerkupu Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996