Tallinna Kullerkupu Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2005 korraldus number 2212

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. november 2005 nr 2212-k

 

 

Tallinna Kullerkupu Lasteaia juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lõike 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Riina Saat Tallinna Kullerkupu Lasteaia juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Riina Saadile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär