Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna esindajate kandidaatide esitamine Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsiooni
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 283
Redaktsiooni kehtivus:24.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 283

 

 

 

 

Tallinna linna esindajate kandidaatide esitamine Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsiooni

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 78,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Tallinna linna esindajateks Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsioonis Toomas Vitsut põhiliikmekandidaadiks ja Jüri Ratas asendusliikmekandidaadiks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Eesti Linnade Liidule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees