Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 282
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 18.09.2008 nr 178

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 02.09.2008

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.11.2007 otsus nr 23 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.11.2007
Tvk o 18.10.2007 nr 250
Tvk o 20.09.2007 nr 222
Tvk o 19.04.2007 nr 110
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.04.2007 otsus nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 05.04.2007
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007
Tvk o 08.03.2007 nr 50
Tvk o 22.02.2007 nr 36
Tvk o 08.02.2007 nr 24
Tvk o 21.12.2006 nr 365
Tvk o 05.10.2006 nr 297
Tvk o 22.06.2006 nr 226
Tallinna Linna Valimiskomisjoni o 30.05.2006 nr 7
Tvk o 20.04.2006 nr 131
Tvk o 09.02.2006 nr 35
Tvk o 22.12.2005 nr 319

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 282

 

 

 

 

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Tarmo Lausing - esimees

1.2 Märt Sults – aseesimees

1.3 (Tallinna Linna Valimiskomisjoni o 30.05.2006 nr 7)

1.4 Maria Beljatskaja

1.5 Vladimir Belõi

1.6 Maimu Berg

1.7 Paul Alekand
(Tvk o 09.02.2006 nr 35)

1.8 Kaja Laanmäe

1.9 (Kehtetu - Tvk o 20.09.2007 nr 222)

1.10 Marju Länik

1.11 Matti Martinson

1.12 (Hanno Pevkur - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.04.2007 otsus nr 11 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 05.04.2007)

1.13 Juri Poljakov

1.14 Tiina Mägi
(Tvk o 05.10.2006 nr 297)

1.15 Margit Tamm
(Tvk o 21.12.2006 nr 365)

1.16 (Kehtetu - Tvk o 22.02.2007 nr 36)

1.17 (Kehtetu - Tvk o 19.04.2007 nr 110)

1.18 Natalia Vaino

1.19 Ruslana Veber

1.20 Gennadi Vihman

1.21 (Kehtetu - Tvk o 20.09.2007 nr 222)

1.22 Kaia Jäppinen

1.23 (Kehtetu - Tvk o 08.02.2007 nr 24)

1.24 (Svetlana Kozlova – Tallinna Linna Valimiskomisjoni 02.09.2008 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust 02.09.2008)

1.25 Lauri Leesi

1.26 Toivo Moorast

1.27 Linnar Priimägi

1.28 (Kehtetu - Tvk o 08.03.2007 nr 50)

1.29 (Jüri Trei - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.30 Sergei Ivanov
(Tvk o 19.04.2007 nr 110)

1.31 Katrin Karisma-Krumm
(Tvk o 19.04.2007 nr 110)

1.32 Lagle Parek
(Tvk o 19.04.2007 nr 110)

1.33 (Kehtetu - Tvk o 20.09.2007 nr 222)

1.34 (Igor Sedašev - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.11.2007 otsus nr 23 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.11.2007; Tvk o 20.09.2007 nr 222)

1.35 Tarmo Kruusimäe

(Tvk o 20.09.2007 nr 222)

1.35 Helge Hallika
(Tvk o 18.10.2007 nr 250)

1.36 Andres Kollist

(Tvk o 18.09.2008 nr 178)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees