Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 284
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 05.03.2009 nr 35

Tvk o 13.11.2008 nr 219

Tvk o 02.10.2008 nr 194

Tvk o 02.10.2008 nr 193

Tallinna põhimääruse § 381 ja L. Škurat 24.09.2008 avalduse alusel – jõust. 25.09.2008

Tvk o 21.02.2008 nr 31

Tvk o 07.02.2008 nr 20

Tvk o 24.01.2008 nr 1

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 03.01.2008 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 21.01.2008

Tvk o 15.11.2007 nr 268

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 14.08.2007
Tvk o 03.05.2007 nr 124
Tvk o 19.04.2007 nr 105
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 10.04.2007 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 10.04.2007
Tvk o 05.04.2007 nr 84
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007
Tvk o 21.09.2006 nr 278
Tallinna Linna Valimiskomisjoni o 12.09.2006 nr 10 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 12.09.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 284

 

 

 

 

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks keskkonnakomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 (Rein Ratas – esimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.2 Maimu Berg - aseesimees

1.3 Sergei Bogovski
(Tvk o 19.04.2007 nr 105)

1.4 Mati Eliste

1.5 (Kehtetu - Tallinna Linna Valimiskomisjoni o 12.09.2006 nr 10 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 12.09.2006)

1.6 Valdek Mikkal

1.7 Nikolai Kazakov

1.8 (Triinu Rajasalu - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 10.04.2007 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 10.04.2007)

1.9 (Rene Reinmann - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 14.08.2007)

1.10 (Taavi Rõivas - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.11 Toomas Sepp

1.12 Tatjana Vassiljeva

1.13 Jaak Vihmand

1.14 Katrin Karisma-Krumm
(Tvk o 19.04.2007 nr 105)

1.15 Rein Ratas
(Tvk o 19.04.2007 nr 105)

1.16 (Tõnu Tuppits - Tvk o 02.10.2008 nr 194)

1.17 Ain Valdmann

1.18 Mari Jüssi

1.19 (Toivo Kallas - Tvk o 02.10.2008 nr 194)

1.20 Heino Kiik

1.21 Einar Kivimäe

1.22 Mart Kont

1.23 Rein Leipalu

1.24 (Erich Moik - Tvk o 05.03.2009 nr 35)

1.25 Andres Udal

(Tvk o 21.02.2008 nr 31)

1.26 (Epp Alatalu - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 03.01.2008 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 21.01.2008)

1.27 (Larissa Škurat - Tvk o 02.10.2008 nr 194)

1.28 Taavi Aas
(Tvk o 03.05.2007 nr 124)

1.29 Deniss Boroditš
(Tvk o 03.05.2007 nr 124)

1.30 Paul Alekand
(Tvk o 03.05.2007 nr 124)

1.31 Ülle Rajasalu
(Tvk o 03.05.2007 nr 124)

1.32 (Lagle Parek – Tvk 0 13.11.2008 nr 219)

1.33 Andres Öpik

(Tvk o 24.01.2008 nr 1)

1.34 Igor Kravtšenko

(Tvk o 07.02.2008 nr 20)

1.35 Andres Kollist-esimees

(Tvk o 02.10.2008 nr 193)

1.36 Svetlana Baltina

(Tvk o 02.10.2008 nr 194)

1.37 Arvo Käärd

(Tvk o 02.10.2008 nr 194)

1.38 Tiit Sinissaar

(Tvk o 13.11.2008 nr 219)

1.39 Jüri Martin

(Tvk o 05.03.2009 nr 35)

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees