Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 285
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 01.09.2009 otsus nr 20 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust.01.09.2009

Tvk o 13.12.2007 nr 293
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.11.2007 otsus nr 23 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.11.2007
Tvk o 06.09.2007 nr 209
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 14.08.2007
Tvk o 03.05.2007 nr 123
Tvk o 19.04.2007 nr 106
Tvk o 05.10.2006 nr 293
Tvk o 22.12.2005 nr 311

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 285

 

 

 

 

Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks korrakaitsekomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada korrakaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Juri Poljakov - esimees

1.2 Märt Kubo - aseesimees

(Georgi Batarin - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 01.09.2009 otsus nr 20 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust.01.09.2009)

1.3 Aivar Kuusmaa

1.4 (Kehtetu - Tvk o 19.04.2007 nr 106)

1.5 Tarmo Kruusimäe
(Tvk o 05.10.2006 nr 293)

1.6 Vjatšeslav Prussakov

1.7 (Rene Reinmann - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 14.08.2007)

1.8 Margarita Tšernogorova

1.9 Natalia Vaino

1.10 Larissa Škurat

1.11 Urmas Ait

1.12 Sergei Bogovski
(Tvk o 19.04.2007 nr 106)

1.13 Mati Iila

1.14 Tiit Kivikas

1.15 Kalle Klandorf

1.16 Valeri Lõõnik

1.17 Raik Saart

1.18 Aivar Toompere

1.19 Jüri Trei

1.20 Elmar-Johannes Truu

1.21 Taavi Aas
(Tvk o 03.05.2007 nr 123)

1.22 (Igor Sedašev - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.11.2007 otsus nr 23 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.11.2007; Tvk o 06.09.2007 nr 209)

1.23 Mark Levin

(Tvk o 13.12.2007 nr 293)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees