Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 286
Redaktsiooni kehtivus:19.04.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 13.12.2007 nr 292
Tvk o 19.04.2007 nr 112
Tvk o 19.04.2007 nr 103
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007
Tvk o 05.10.2006 nr 298
Tvk o 05.10.2006 nr 296
Tvk o 21.09.2006 nr 279, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja E. Salumäe 21.09.2006 avalduse alusel – jõust. 22.09.2006
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja L. Novožilova 27.04.2006 avalduse alusel – jõust. 01.05.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 286

 

 

 

 

Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks lastekaitsekomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada lastekaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Larissa Novožilova

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja L. Novožilova 27.04.2006 avalduse alusel – jõust. 01.05.2006)

1.2 (Erika Salumäe – esimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.3 Erika Salumäe - esimees
(Tvk o 19.04.2007 nr 112)

1.4 Maria Beljatskaja

1.5 (Jüri Trei - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.6 Kairi Kärner

1.7 Kaja Laanmäe – aseesimees
(Tvk o 05.10.2006 nr 298)

1.8 Mark Levin

1.9 Marju Länik

1.10 Matti Martinson

1.11 Märt Sults

1.12 Larissa Škurat

1.13 Kaia Jäppinen

1.14 Merike Martinson

1.15 Reet Rääk

1.16 Ene Tomberg

1.17 Erki Korp

1.18 Aare Kruuser

1.19 Leena Masing

1.20 Tiit Terik

1.21 Aivo Toomistu

1.22 Estelle Laane

(Tvk o 13.12.2007 nr 292)

1.23 Lagle Parek

(Tvk o 19.04.2007 nr 103)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees