Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 287
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 18.09.2008 nr 176

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 09.09.2008 otsus nr 7 Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 09.09.2008

Tvk o 06.09.2007 nr 210
Tvk o 14.06.2007 nr 156
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.05.2007 otsus nr 18 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.05.2007
Tvk o 03.05.2007 nr 125
Tvk o 19.04.2007 nr 104
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 17.04.2007
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 10 alusel – jõust. 02.04.2007
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 28.03.2007
Tvk o 08.03.2007 nr 51
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007
O. Laasi (endine Kostina) 03.01.2007 avalduse alusel – jõust. 25.11.2006
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 23.08.2006 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.08.2006
Tvk o 22.06.2006 nr 225
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16.05.2006 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.05.2006
Tvk o 04.05.2006 nr 146
Tvk o 09.03.2006 nr 68
Tvk o 23.02.2006 nr 52
Tvk o 26.01.2006 nr 2

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 287

 

 

 

 

Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks linnamajanduskomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada linnamajanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 (Elmar Sepp - esimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007)

1.2 Toomas Sepp - aseesimees

1.3 (Tallinna Linna Valimiskomisjoni 23.08.2006 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.08.2006)

1.4 Tõnis Bittman

1.5 Mati Eliste

1.6 Indrek Raudne
(Tvk o 19.04.2007 nr 104)

1.7 (Oksana Laasi - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 09.09.2008 otsus nr 7 Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 09.09.2008)

1.8 Marju Länik

1.9 Liisa-Ly Pakosta

1.10 (Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16.05.2006 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.05.2006)

1.11 (Keit Pentus - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 28.03.2007)

1.12 Vjatšeslav Prussakov

1.13 (Rein Ratas - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 28.03.2007)

1.14 (Hannes Rumm - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 17.04.2007)

1.15 (Kehtetu - Tvk o 06.09.2007 nr 210)

1.16 Jaak Vihmand

1.17 Taavi Aas

1.18 (Maksim Krivorutšenko - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.05.2007 otsus nr 18 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.05.2007)

1.19 Tiit Siimon

(Tvk o 23.02.2006 nr 52)

1.20 Indrek Jakobson

1.21 Toivo Moorast

1.22 Priit Põld

1.23 (Kehtetu - Tvk o 18.09.2008 nr 176)

1.24 Tõnis Rüütel

1.25 Kaido Saveljev

1.26 Richard Sikk

1.27 Toivo Susi

1.28 (Jüri Võrk - Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 10 alusel – jõust. 02.04.2007)

1.29 Jelena Armas

(Tvk o 22.06.2006 nr 225)

1.30 Nikolai Degtjarenko
(Tvk o 08.03.2007 nr 51)

1.31 Ülle Rajasalu
(Tvk o 03.05.2007 nr 125)

1.32 Arvo Uukkivi
(Tvk o 03.05.2007 nr 125)

1.33 Elmar Sepp - esimees
(Tvk o 14.06.2007 nr 156)

1.34 Igor Kravtšenko
(Tvk o 06.09.2007 nr 210)

1.35 Tiit Kivikas

(Tvk o 18.09.2008 nr 176)

1.36 Valeri Kislitsõn

(Tvk o 18.09.2008 nr 176)

1.37 Siim Kabrits

(Tvk o 18.09.2008 nr 176)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees