Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 289
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 25.06.2009 nr 154

Tvk o 23.08.2007 nr 195
Tvk o 03.05.2007 nr 126
Tvk o 19.04.2007 nr 108
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 17.04.2007
Tvk o 05.04.2007 nr 85
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007
Tlv o 05.10.2006 nr 295
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16.05.2006 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.05.2006

Tvk o 20.04.2006 nr 129

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 289

 

 

 

 

Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks rahanduskomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada rahanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Toomas Vitsut - esimees

1.2 (Toomas Tõniste – aseesimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.3 Tõnis Bittman

1.4 Remo Holsmer

1.5 Leonid Mihhailov

1.6 (Keit Pentus - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.7 (Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16.05.2006 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.05.2006)

1.8 (Hannes Rumm - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 17.04.2007 otsus nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 17.04.2007)

1.9 (Elmar Sepp - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007)

1.10 Toomas Sepp

1.11 Märt Sults

1.12 Taavi Aas

1.13 Kaarel-Mati Halla

1.14 Kaia Jäppinen

1.15 (Kehtetu - Tvk o 19.04.2007 nr 108)

1.16 Jaak Juske

1.17 Aimar Karu

1.18 Rain Veetõusme
(Tlv o 05.10.2006 nr 295)

1.19 Jüri Trumm

1.20 (Kehtetu - Tvk o 19.04.2007 nr 108)

1.21 Matti Tarum – aseesimees
(Tvk o 05.04.2007 nr 85)

1.22 Edgar Savisaar
(Tvk 03.05.2007 nr 126)

1.23 Eha Võrk
(Tvk 03.05.2007 nr 126)

1.24 Arvo Uukkivi
(Tvk 03.05.2007 nr 126)

1.25 Nikolai Stelmach
(Tvk 03.05.2007 nr 126)

1.26 Märt Kubo
(Tvk 03.05.2007 nr 126)

1.27 Elmar Sepp
(Tvk 23.08.2007 nr 195)

1.28 Triinu Rajasalu

Tvk o 25.06.2009 nr 154

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees