Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 291
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 05.02.2009 nr 14

Tvk o 02.10.2008 nr 195

Tvk o 19.04.2007 nr 109
Tvk o 16.11.2006 nr 325
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 03.04.2006 käskkiri nr 3-1.1/51-k – jõust. 30.03.2006
Tvk o 15.12.2005 nr 295

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 291

 

 

 

 

Linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281  ning võttes aluseks tarbijakaitsekomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada tarbijakaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Tatjana Vassiljeva – esimees

1.2 Jaak Vihmand - aseesimees

1.3 Nikolai Kazakov

1.4 Igor Kravtšenko

1.5 Tarmo Kruusimäe

1.6 (Ilme Trepp - Tvk o 19.04.2007 nr 109)

1.7 (Nikolai Stelmach - Tvk o 19.04.2007 nr 109)

1.8 Gennadi Vihman

1.9 Ruslana Veber

1.10 Hardi Volmer

1.11 Jaanus Mutli

1.12 Aave Jürgen
(Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 03.04.2006 käskkiri nr 3-1.1/51-k – jõust. 30.03.2006)

1.13 Enn-Toivo Annuk

1.14 (Pille Ilves - Tvk o 05.02.2009 nr 14)

1.15 Reet Trei

(Tvk o 02.10.2008 nr 195)

1.16 Aado Luik

1.17 Aino Runge

1.18 Jüri Pino
(Tvk o 19.04.2007 nr 109)

1.19 Inga Uusmaa
(Tvk o 19.04.2007 nr 109)

1.20  Kadri Penjam

(Tvk o 05.02.2009 nr 14)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees