Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu esimehele töötasu määramine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 293
Redaktsiooni kehtivus:24.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 293

 

 

 

 

Linnavolikogu esimehele töötasu määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 21 alusel ning tulenevalt linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 44 lisa 2 punktidest 2.5.1.3.1 ja 2.5.1.3.1.1 ning lisa 2.2 p 1.1.1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu esimehele Toomas Vitsutile ametipalgaks 34 000 krooni vastavalt palgaastmele D8.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus Toomas Vitsutile teatavaks.

3. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt 10. novembrist 2005.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees