Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid
Tallinna Linnavalitsus 23.11.2005 määrus number 105
Jõustumine:01.01.2006
Kehtetuks tunnistamine:18.10.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - 17.10.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.12.2008 nr 97, jõustumine 01.04.2009

REDAKTSIOON:

Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009

Tlv m 08.10.2008 nr 67 jõust. 13.10.2008

Tlv m 15.11.2006 nr 88 jõust. 20.11.2006

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. november 2005 nr 105

 

 

 

 

 

Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määruse nr 47 „Sporditegevuse toetamise kord” § 15 lõike 4  alusel.

 

 

 

 

       

§ 1.  Sporditegevuse toetamise korra vormid

Määrusega kehtestatakse:

1) (Kehtetu – Tlv m 08.10.2008 nr 67 jõust. 13.10.2008);

2) (Kehtetu – Tlv m 08.10.2008 nr 67 jõust. 13.10.2008);

3) (Kehtetu – Tlv m 08.10.2008 nr 67 jõust. 13.10.2008);

4) (Kehtetu – Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009);

5) (Kehtetu - Tlv m 23.12.2008 nr 97, jõustumine 01.04.2009)

§ 2.  Rakendussätted

(1) Määruse lisa 1 „Teadmiseks toetuse taotlejale” punktis 2.2, lisas 2 ja lisa 4 punktis 3.1 treeneritele sätestatud nõuet omada kutsekvalifikatsiooni II  taset kohaldatakse alates 1.

 novembrist 2006.

(2) Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrus nr 102 „Tallinna linna eelarvest eraõiguslikele spordikoolidele ja spordiklubidele eraldatava toetuse taotluse, toetuse eraldamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine”.

(3) Tallinna Spordi-ja Noorsooameti juhatajal tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2006 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 15. septembri 2005 käskkiri nr 87 „Sporditegevuse toetuse taotluse lisade vormid”.

(4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005

määruse nr 105  „Sporditegevuse toetamise

taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja,

sporditegevuse toetamise lepingu ja

sporditegevuse toetuse kasutamise aruande

vormid”

LISA 1

(Kehtetu – Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009)

 

 


 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 määruse nr 105  „Sporditegevuse  toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse  toetamise  lepingu  ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid”

           LISA 2

(Kehtetu – Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005

 määruse nr 105 „Sporditegevuse  toetamise

 taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja,

 sporditegevuse toetamise lepingu ja

 sporditegevuse toetuse kasutamise aruande

 vormid”

                   LISA 3

(Kehtetu – Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005

määruse nr 105  „Sporditegevuse toetamise

taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja,

sporditegevuse toetamise lepingu ja

sporditegevuse toetuse kasutamise aruande

vormid”

LISA 4

(Kehtetu – Tlv m 23.12.2008 nr 97 jõust. 01.01.2009)

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005

määruse nr 105  „Sporditegevuse toetamise

taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja,

sporditegevuse toetamise lepingu ja

sporditegevuse toetuse kasutamise aruande

vormid”

LISA 5

 (Kehtetu - Tlv m 23.12.2008 nr 97, jõustumine 01.04.2009)