Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 23.11.2005 korraldus number 2190

Redaktsiooni kehtivus 23.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. november 2005 nr 2190-k

 

 

Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:   

 

 

1. Vabastada Hille Raamat Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkooli juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Hille Raamatule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär