Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2005 otsus number 278
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2006 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.06.2007 nr 8
Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 22.05.2007 nr 7
Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.02.2007 nr 1
O. Laasi (endine Kostina) 03.01.2007 avalduse alusel – jõust. 25.11.2006
Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 30.05.2006 nr 2

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 30.05.2006 nr 1

Tvk o 20.04.2006 nr 134

Tvk o 20.04.2006 nr 133

Tvk o 20.04.2006 nr 132

Tvk o 15.12.2005 nr 296

Tvk o 09.02.2006 nr 34

Tvk o 24.11.2005 nr 280

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2005 nr 278

 

 

 

 

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 88 ja võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2005 valimistulemused,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna linnaosade halduskogude koosseisud vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsuse teatavaks ajalehes Postimees.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA

Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005

otsusele nr 278

 

 

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisud

 

 

 

 

Haabersti Linnaosa Halduskogu:

 

1. Taavi Rõivas

2. Juri Poljakov

3. Gennadi Vihman

4. Märt Kubo

5. Jaak Vihmand

6. Aleksei Ivanov

7. Kaie Josing

8. Erik Salumäe

9. Ester Kägo

10. Aime Kaasik

(Tvk o 20.04.2006 nr 134)

11. Linnu-Lydia Mae

12. Kaupo Reede

13. Igor Gnezdilov

14. Ants Valdmaa

15. Sergei Holstinin

 

 

Tallinna Kesklinna Halduskogu:

 

1. Toomas Vitsut

2. Andres Ellamaa

3. Elmar Sepp

4. Jaak Jõerüüt

5. Maimu Berg

6. Tõnis Palts

(Volitused peatatud kuni 20.10.2006 – Tvk o 20.04.2006 nr 133)

7. Liisa-Ly Pakosta

(Volitused peatatud kuni 31.12.2007 - Tvk o 20.04.2006 nr 133)

8. Kadri Must

9. Tiina Mägi

10. Anna-Greta Gutman

11. Katrin Karisma-Krumm

12. Enn Vetemaa

13. Semjon Školnikov

14. Valeri Vorontsov

15. Liis Klaar

16. Indrek Raudne

17. Ruth-Kaja Pekk

18. Sven Sester

(Tvk o 20.04.2006 nr 133)

19. Viido Polikarpus

(Tvk o 20.04.2006 nr 133)

 

 

Kristiine Linnaosa Halduskogu:

 

1. Lauri Laasi

2. Marika Tuus

(Volitused peatatud kuni 01.05.2006 - Tvk o 20.04.2006 nr 132;
Volituste peatumine pikendatud kuni 01.06.2008 - Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 22.05.2007 nr 7)

3. Natalia Vaino

4. Tarmo Kruusimäe

5. Maria Beljatskaja

6. Mart Aare

7. Ardo Ojasalu

8. Erki Korp

9. Tarvo Krall

10. Paul Alekand

11. Lagle Mäll

12. Liina Hermaküla

13. Elmar Kruusma

(Volitused taastatud - Tvk o 20.04.2006 nr 132)

14. Jaan Rüütmann

(Tvk o 20.04.2006 nr 132)

 

 

Lasnamäe Linnaosa Halduskogu:

 

1. Oksana Laasi
(O. Laasi (endine Kostina) 03.01.2007 avalduse alusel – jõust. 25.11.2006)

2. Tatjana Vassiljeva

3. Tarmo Lausing

4. Leonid Mihhailov

5. Ruslana Veber

6. Tõnis Bittman

7. Vladimir Belõi

8. Oleg Rebane

9. Vjatšeslav Prussakov

10. Valeri Kislitsõn

11. Svetlana Koroljova

12. Inna Kirjanova

13. Sergei Ivanov

14. Anne Eenpalu

15. Jüri Trumm

16. Oliver Liidemann

17. Kalev Kukk

18. Rostislav Vassiljev

19. Tatjana Puškarjova

20. Tiit Kuningas

21. Siiri Ostrouhs

22. Mihhail Zujev

23. Vello Lokk

24. Ester Eensaar

25. (Tiit Matsulevitš - Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.06.2007 nr 8)

26. Jana Krimpe

27. Vladimir Hazinski

(Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 30.05.2006 nr 1)

28. Jevgeni Ivanov
(Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.06.2007 nr 8)

 

 

Mustamäe Linnaosa Halduskogu:

 

1. Margarita Tšernogorova

2. Maret Maripuu

3. Matti Tarum

4. Kairi Kärner

5. Nikolai Degtjarenko

6. Tiit Kivikas

7. Aavo Vään

8. Igor Kravtšenko

9. Rodion Denissov

10. Urmas Reinsalu

11. Heino Tohver

12. Ülle Klaus

13. Hilja-Anne Merzin

(Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 30.05.2006 nr 2)

14. Kristjan Kolbre

(Volitused peatatud - Tvk o 15.12.2005 nr 296)

15. Jaan Tross

16. Mark Levin

17. Olga Juškova

18. Heiki Ilisson

19. Ilme Trepp

20. Gerd Tarand

(Tvk o 15.12.2005 nr 296)

 

Nõmme Linnaosa Halduskogu:

 

1. Rein Ratas

2. Valdek Mikkal

3. Hanno Pevkur

4. Matti Martinson

5. Marju Länik

6. Peeter Mardna

7. Lauri Vahtre

(Volitused peatatud - Tvk o 24.11.2005 nr 280)

8. Sergei Bogovski

9. Andres Öpik

10. Robert Kalm

11. Siim-Valmar Kiisler
(
Volitused peatatud - Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.02.2007 nr 1)

12. Tarmo Vaik

13. Ando Leps

14. Kadri Jäätma

15. Tiit Käbin

16. Jaan Mihkel Uustalu

(Tvk o 24.11.2005 nr 280)

17. Erik Sandla
(Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni o 01.02.2007 nr 1)

 

 

Pirita Linnaosa Halduskogu:

 

1. Miroslav Berezovski

2. Ülle Rajasalu

3. Mati Eliste

4. Triinu Rajasalu

5. Arvo Uukkivi

6. Lagle Parek

7. Robert Vill

(Tvk o 15.12.2005 nr 296)

8. Toivo Paavle

9. Kaupo Nõlvak

10. Kaja Laanmäe

11. Anne Seljamaa

 

 

Põhja-Tallinna Halduskogu:

 

1. Vladimir Velman

2. Märt Sults

3. Larissa Novožilova

4. Nikolai Kazakov

5. Rene Reinmann

6. Georgi Batarin

7. Peeter Lepp

8. Vladimir Maslov

9. Andres Herkel

10. Michel Ζdankevitch

11. Feja Räim

12. Sirje Potisepp

13. Svetlana Švedovitš

14. Jelena Vassiljeva

15. Andrei Gritskov

16. Anatoli Gunzer

17. Toomas Raag

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees