Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2005 otsus number 277
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2005 nr 277

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 31¹, § 37 lg 8, § 28¹ ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu komisjonide esimeesteks:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tarmo Lausing;

1.2 keskkonnakomisjoni esimeheks Rein Ratas;

1.3 korrakaitsekomisjoni esimeheks Juri Poljakov;

1.4 lastekaitsekomisjoni esimeheks Larissa Novožilova;

1.5 linnamajanduskomisjoni esimeheks Elmar Sepp;

1.6 linnavarakomisjoni esimeheks Lauri Laasi;

1.7 rahanduskomisjoni esimeheks Toomas Vitsut;

1.8 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Natalia Vaino;

1.9 tarbijakaitsekomisjoni esimeheks Tatjana Vassiljeva;

1.10 õiguskomisjoni esimeheks Margarita Tšernogorova.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1.1 -1.10 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees