Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Õpilaste Maja asutamiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2005 korraldus number 2033
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 797

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober 2005 nr 2033-k

 

 

Tallinna Õpilaste Maja asutamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2005 istungi protokolli nr 54 päevakorrapunktist 1:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna Õpilaste Maja juriidilise vormi väljatöötamiseks ning asutamisdokumentide ettevalmistamiseks järgmises koosseisus:

esimees:            Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

liikmed: Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;

                        Toomas Sepp               Tallinna linnasekretär;

                        Andres Vakra               Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna juhataja;

Priit Pärtelpoeg             Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja – elamuosakonna juhataja;

                        Jaak Raie                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja.

                       

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

Tiit Terik                      Sihtasutuse Õpilasmalev juhatuse liige;

Mihhail Solovjov           Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu juhatuse liige;

Indrek Liiv                    Tallinna Õpilasesinduse juhatuse liige;

Rainer Vakra                Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liige.

3. Komisjonil esitada Tallinna Linnavalitsusele Tallinna Õpilaste Maja asutamisdokumendid 1. detsembriks 2005.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär