Turismiseaduse § 30 lg 1 punkti 1 alusel volituste andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna majutusettevõtete üle järelevalve korraldamiseks

Tallinna Linnavalitsus 26.10.2005 korraldus number 2027

Redaktsiooni kehtivus 26.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober 2005 nr 2027-k

 

 

Turismiseaduse § 30 lg 1 punkti 1 alusel volituste andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna majutusettevõtete üle järelevalve korraldamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja Turismiseaduse § 30 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.16:

 

 

1. Volitada 1. novembrist 2005 Tallinna Ettevõtlusametit korraldama Tallinna majutusettevõtete üle järelevalvet.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja linnaosade valitsustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär