Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turismiseaduse § 30 lg 1 punkti 1 alusel volituste andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna majutusettevõtete üle järelevalve korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2005 korraldus number 2027
Redaktsiooni kehtivus:26.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober 2005 nr 2027-k

 

 

Turismiseaduse § 30 lg 1 punkti 1 alusel volituste andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna majutusettevõtete üle järelevalve korraldamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja Turismiseaduse § 30 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.16:

 

 

1. Volitada 1. novembrist 2005 Tallinna Ettevõtlusametit korraldama Tallinna majutusettevõtete üle järelevalvet.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja linnaosade valitsustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär