Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (õnnetusjuhtumite korral tegutsemiseks juhendi väljatöötamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 19.10.2005 korraldus number 1996
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2005 nr 1996-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50' lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korraldusega nr 1314-k õnnetusjuhtumite korral tegutsemiseks juhendi väljatöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korraldus nr 1314-k.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Diana Ingerainenile, Maie Salumile, Merle Leopardile, Raul Adlasele, Ly Kallasele, Eva Rinnele, Peeter Moorale, Valdo Põderile ja Algi Sammile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär