Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14, 14B kinnistute hoonestamiseks
Tallinna Linnavalitsus 12.10.2005 korraldus number 1932
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

REDAKTSIOON:

Tlv k 23.12.2009 nr 2150

Tlv k 23.05.2007 nr 948

Tlv k 23.11.2005 nr 2208

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. oktoober 2005 nr 1932-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14, 14B kinnistute hoonestamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Osaühingu PalmGrupp 22. augusti 2005 kirjast:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon läbirääkimiste pidamiseks Osaühinguga PalmGrupp Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14, 14B kinnistute ühiseks hoonestamiseks bussiterminali automaatse juhtimisskeemi tehniliste lahenduste ja liiklusskeemi väljatöötamiseks, detailplaneeringu koostamise lähteülesande tingimuste määramiseks, hoonestamise finantseerimiseks ning hoonete omandiosade ja kinnistute kasutamise tingimuste määramiseks järgmises koosseisus:

Esimees: Eha Võrk         Tallinna abilinnapea,

            (Tlv k 23.05.2007 nr 948)

Liikmed:  Alo Brandt        Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja,

                (Tlv k 23.05.2007 nr 948;

                 Tlv k 23.12.2009 nr 2150)

               Ivika Maavere   Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse    

               Hugo Linholm   Tallinna Autobussikoondise AS juhatuse liige,

                Taavi Aas        Tallinna abilinnapea,

                (Tlv k 23.05.2007 nr 948)

                 Andres Harjo.

                 (Tlv k 23.05.2007 nr 948)

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär